2023-2024: "Híéte póéenen éût Lourdes"

2022-2023 : "Oaze Vejerde Bontenaoved"

2021-2022 : "Geen opvoeringen wegens Corona"

2020-2021 : "Geen opvoeringen wegens Corona"

2019-2020  : "De Bollereu"

2018-2019 : "Geld Stienk"

2017-2018 : "Drèède Bontenoaved"

2016-2017 : "Vejer obb'n rèè"

2015-2016 : "Zottichèds èn gekkespeel"

2014-2015 : "Fin en Plin"

2013-2014 : "Mëze.rê obbe véû e.l(h)oép"

2012-2013: "As 't mar e pie.melke hèt"

2011-2012: "Ginne seks op Saint-Marie"

2010-2011 : "Robin Hoet"

2009-2010 : "Sjieke klier en ne kloeetemersjang"

2008-2009 : "Doa es ter ie.ne de kloeete op"

2007-2008 : "Pej.kel en (h)ie.ring" - 15 jarig bestaan

2006-2007 : "t liëp oe.e t de hand obbe bèrregerleke stand"

2005-2006 : "Ve.rre.kes be stress"

2004-2005 : "Ambras enne 't hinnekot"

2003-2004 : " E koee.t es e koee"

2002-2003 : "(H)et zoe ejt op oer kot"

2001-2002 : "Aad joa...ma nog nie verslet.e"

2000-2001 : "Ketchup en Sangria"

1999-2000 : "Drinken de goden duvel"

1998-1999 : "Een beeld van een man"

1997-1998 : "De Banneuxkes op Saint-Corniche"

1996-1997 : " Rare gevallen" 

1995-1996 : "De afrekening"

1994-1995 : "De Banneuxkes over hun toeren"

1993-1994 :"De Banneuxkes op zoek naar ..."